De levensloop van sociale ondernemingen / case Ecopower

Van gedurfd idee tot gevestigde waarde? De groei van een sociale onderneming gebeurt in fases, met telkens kenmerkende uitdagingen en problemen. Tijdens deze sessie zoomen we in op die verschillende levenscycli aan de hand van een voorbeeld. Hoe ging de groei bij Ecopower, de burgercoöperatie van 55.000 coöperanten voor hernieuwbare energie? Waar liepen ze op vast en hoe overwonnen ze obstakels die groei belemmerden? Jim Williame (Ecopower) ontleedt de ontwikkeling. Trees Vandenbulcke (Cera Coopburo, adviesverlener rond coöperatief ondernemen) begeleidt de oefening en nodigt je uit om de inzichten toe te passen op je eigen organisatie.