Fishbowl: investeren op de groei

Het is zwoegen, zoeken en experimenteren, maar het harde werk loont. Je sociale innovatie of sociale onderneming groeit! Dat groeipad is niet evident, noch voorspelbaar. Gelukkig kunnen partners, supporters, investeerders en ondersteuners je helpen om samen de verwachtingen in te lossen. Ze hebben tijd, expertise of geld en willen dit inzetten, afhankelijk van de fase waarin je innovatie zich bevindt. Wanneer ben je klaar voor giften, leningen of financiering met aandelen? Welke andere vormen van ondersteuning zijn er?

Tomas De Groote (Sociale InnovatieFabriek) schetst de verschillende mogelijkheden. In de aansluitende sessie gaan we te werk volgens het ‘fishbowl’-principe. Enkele ‘tandems’ van ervaren ondersteuners en sociaal innovatoren vertellen op welke vlakken zij elkaar gevonden en versterkt hebben. Daarna is het woord aan de deelnemers om in hun inzichten en ervaringen te delen, je kan het panel vervoegen en mee discussiëren. Samen leren we hoe we beter kunnen groeien, met de juiste ondersteuning.