Gesprekstafel: Impacttrajecten, zicht op gezamenlijke maatschappelijke impact (volzet)

(Deze sessie is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk)

Samen sta je sterk, zeker als het op impactgericht werken aankomt. De begrippen ‘maatschappelijke impact’ en impactevaluatie vinden steeds meer ingang bij organisaties uit verschillende sectoren. Verschillende kennisinstellingen, overheden, koepelorganisaties en andere ondersteuners gaan de uitdaging aan om hierover pilootgroepen op te zetten. Op die manier gaan ze samen met verschillende (lid)organisaties, projecthouders en andere partners aan de slag rond impactgericht werken en -evalueren.

Door met gelijkgestemde organisaties bij te leren over de effecten die je in kaart wil brengen, de indicatoren die je wil gebruiken, hoe je hierover communiceert,… heb je meteen sterke voorbeelden in handen. Bovendien biedt het nieuwe inzichten over de impact van de verschillende deelnemers en partners in de pilootgroep. Verschillende koepels en federaties in Vlaanderen hebben ervaring met impacttrajecten. Zij getuigen over hoe ze te werk gingen. Hoe krijgen ze leden aan boord? Op welke uitdagingen zetten ze in? Met welke partners werken ze samen en hoe? Wat levert impactgericht werken op? Daarna is de vloer open voor jouw vragen en bedenkingen.