Nieuwe wetgeving voor sociale ondernemingen en vzw’s

Met de geplande hervorming van de vzw-wet staan in 2019 enkele ingrijpende juridische wijzigingen voor vzw’s en hun bestuurders voor de deur. Het concept “sociale onderneming” krijgt voor het eerst een plaats in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Hoe definieert de wetgever dit begrip en waar situeren sociale ondernemers zich in het ecosysteem van ondernemen met sociale impact? Wat met de nieuwe bepalingen voor vzw’s over onbeperkte commerciële activiteiten en het verstrengde verbod op winstuitkering? En wat zijn de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor bestuurders en hun aansprakelijkheid? In deze sessie brengt Marleen Denef  (prof. KU Leuven-campus Brussel en vennoot Curia) enkele belangrijke veranderingen in kaart.