Sociaal ondernemers en wetenschappelijk onderzoek / case Villa Clementina

In Villa Clementina, een inclusief kinderdagverblijf in Zemst, kunnen zowel kinderen met als zonder beperking terecht. De opvang biedt een veilig nest waar zo’n 45 kindjes elke dag de kans krijgen om zich te ontplooien en te leren van elkaar. Een derde van de kinderen heeft extra, soms ernstige, zorgnoden. Uniek is dat kinderen met extra zorgbehoefte ook tot 6 jaar kleuteronderwijs kunnen volgen in het dagverblijf.

Dat de aanpak van Villa Clementina vruchten afwerpt, ondervinden kinderen, ouders en medewerkers elke dag. Om die resultaten ook in kaart te brengen, werkt de organisatie samen met de KULeuven. Katia Verhaeren van Villa Clementina en onderzoekster Kristien Hermans vertellen hoe ze deze impactevaluatie opzetten en welke inzichten dat oplevert voor de sociaal onderneming.