Workshop SenseMaker: werken met verhalen als betekenismakers (volzet)

*deze workshop is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk*

Hoe kan je echt luisteren naar de verhalen die leven bij je doelgroep en andere stakeholders? Hoe krijg je een helder zicht op complexe zaken zoals drijfveren, waarden, percepties, achterliggende dynamieken,…? SenseMaker is een methode die relevante cijfers én de verhalen daarachter in kaart brengt. Het wordt gebruikt voor actie-onderzoek, leertrajecten, opvolging en impactevaluaties. Steff Deprez & Nele Claeys van Voices That Count stellen deze innovatieve methode voor aan de hand van enkele concrete projecten.